Návody na přepravu dle typu zboží

Listovní zásilka - smlouva, faktura, aj.

Velký balík do 50 kg

Velký náklad bez palety

Pneumatiky

Sypký náklad

Tlakové láhve

Malá zásilka do 1 kg

Paleta s kusovými balíky

Výrobní stroj apod.

Přeprava tekutin

Tyče, trubky a jiné dlouhé předměty

Stěhování

Štítky a adresy na zásilkách

Každá zásilka musí být také správně označena – aby bylo jasné, o jaký balík jde a kam je třeba ho doručit . Zásilku na viditelném místě označte štítkem se jménem adresáta a adresou, kam chcete zásilku doručit. Adresu můžete uvést ve standardním tvaru poštovní adresy:


Jan Novák

Nová 56

Nová Ves

333 33

Ideální je, když zásilka obsahuje také adresu odesílatele - nejen pro potřeby přepravce, ale také proto, aby adresát viděl, od koho zaslaný balík přichází (a nevznikaly zbytečně problémy s nepřevzatou zásilkou), a telefonní čísla odesílatele i příjemce. K vytvoření štítku použijte samolepících papírových štítků nebo třeba kancelářského papíru přilepeného na balík izolepou nebo páskou - dbejte na to, aby v takovém případě byla adresa ve výsledku na první pohled čitelná.