• Každý přepravce je specifický

  • Známe požadavky zákazníků

  • Co nabízí Europřeprava navíc

Každý má své unikátní služby, o kterých zákazník mnohdy nemá ani tušení. EUROPŘEPRAVA pomáhá zákazníkovi najít nejvhodnější a nejspolehlivější řešení, co nejrychleji a bez zbytečných komplikací. Naší myšlenkou je pokrýt co nejširší spektrum vybraných služeb a nabídnout je zákazníkovi pod jedním zákaznickým účtem.


To vše samozřejmě bez ztráty nároku na náhradu případné škody způsobené při přepravě. Výběr přepravců je zaměřen tak, aby klient našel odpovídající služby za přijatelnou cenu ve všech kategoriích – od malé obálky až po náklady přesahující hmotnost 5 000 kg. Samozřejmostí je nabídka doprovodných služeb – dobírky, pojištění zásilky apod.

  • Vyzvednout a dovézt zásilku včas,
  • spolehlivě,
  • co nejlevněji,
  • a jednoduše.
  • objednávat přepravu rychleji a jednodušeji
  • pohodlně z jednoho uživatelského prostředí,
  • chytře - na jednu smlouvu, s jedněmi fakturami, bez zbytečného administrativního zažížení
  • a tím konsolidovaně nacházet optimální řešení přepravy mezi specifickými nabídkami.

O provozovateli

O přepravě jako službě jednoduché, spolehlivé a šetrné k peněžence i životnímu prostředí

Službu EUROPŘEPRAVA zaštiťuje firma Dealpro s.r.o., která se zaměřuje na optimalizaci logistických řešení a snižování nákladů spojené s logistikou.


Společnost Dealpro s.r.o. byla založena v roce 2017 jako nový sociální podnik. Společnost byla zřízena s cílem provozovat webový portál EUROPŘEPRAVA a vybudovat webové tržiště logistických služeb zaměřených na městské rozvozy. Umožní vhodné pracovní uplatnění a možnost seberealizace pro osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a nezaměstnané osoby nad 50 let při naplňování principů sociálního podnikání.

Zkušenosti klientů s velkými přepravními společnostmi se často opakují – nepřehlednost nabídek, nespolehlivost řidičů, přílišná administrace spojená se zásilkami, předražené doprovodné nebo nestandardní služby. Tyto aspekty spojujeme s naší znalostí přepravního trhu a výsledek promítáme do hledání nové cesty v přepravě, do přístupu k našim zákazníkům i do výběru přepravců-partnerů. Výsledkem je služba EUROPŘEPRAVA, služba férová, spolehlivá, jednoduchá a otevřená pro budoucnost.